Grottedannelse

Selv om grottedannelse er et naturfenomen upåvirket av menneskelig aktivitet, er det vår evne til utforskning av grotter som er avgjørende for hvilke grotter som er kjent. Dette i motsetning til f.eks. himmellegemer som er velkjente uten at noe menneske har satt sin fot der. En grotte, dens eksistens og dens dannelse kan ikke beskrives uten at den er besøkt, utforsket og kartlagt.

Felles for norske marmorgrotter er at de er dannet ved vannløsing av marmoren i helt eller delvis vannfylte passasjer. Alle startet som en liten sprekk i grunnfjellet som meget langsomt ble utvidet.

Eller for å si det med Ovid (43 f.kr. - 17 e.kr.) Gutta cavat lapidem