NORGES DYPESTE GROTTER

  NAVN KOMMUNE KARTLAGT DYBDE (m) ANSLÅTT REFERANSER s = kart
D1 RÅGGEJÁVRRERÁJGGE Tysfjord -580   Se L19
D2 TJOARVEKRAJGGE Sørfold -497   Se L1 NGB (49) 2007
D3 GREFTKJELEN Gildeskål -320 +17   Se L3 Holbye p.c. 2009
D4 LARSHØLET Rana -326   Se L9
D5 OKSHOLA-KRISTIHOLA Fauske -161/+139   Se L2 (-285? Holbye, 2008 p.c.)
D6 GREFTSPREKKA Gildeskål -280 -287 Se L4 Holbye, 2008 p.c.
D7 EDVARDHEIM-BRATTLISYSTEMET /Rolling Stones Cave Rana -259   Se L7 Aarstad, 2008 p.c.
D8 REINVIKGROTTA Sørfold -250   Husdal/Olsen. NGB (63) 2014
D9 LAUKNESFJELLGROTTA Tysfjord -214   Beck, 1971s.
D10 ØSTHOLET Tysfjord -210   Beck, 1971s.
D11 SALTHULENE Tysfjord -195   Se L15 Lauritzen & Løvlie, 1992s.
D12 STEINAKSLAGROTTA Sørfold -191   NGB (45) 2005
D13 STOPPENÅLEN Sørfold -190   NGB (49) 2007
D14 INGENIØRGROTTA Sørfold -188   Vokac 2014 p.c.
D15 STORDALSGROTTA Bardu -184   Se L31
D16 YTTERLIHØLET Hemnes -180   Heap, 1975s.
D17 SVARTHAMMARHOLA Fauske -80/+77   Se L22
D18 BJØRNDALSHOLA Saltdal -147   Se L24
D19 NESMØLNELVGROTTA Saltdal -133   Se L44
D20 DUNDERHØLET Rana -125   Duckworth et al, 1968s.
D21 STEINUGLEFLÅGET-PLURAGROTTA xd Rana -125   Se L34 Aaserud, 2007 p.c.
D22 KRYSTALLGROTTA Rana -115   Se L36
D23 NEDRE RØNNÅSYSTEMET Beiarn -110   Se L12
D24 JORDBRUGROTTA Rana -110   Se L8
D25 LISETERBEKKGROTTA Rana -110   Se L37
D26 GRØNLIGROTTA Rana -107   Se L5
D27 BUMPERHØLET Tysfjord -107   Beck, 1971s.
D28 ØYFJELLGROTTA Vefsen -106   Se L43
D29 TOERFJELLHOLA Brønnøy -101   Se L20
D30 NORALDAGRAIGE Tysfjord -100   Beck, 1971s.
D31 VIKGROTTA Tørrågrotta Saltdal -100   Heap, 1970s
D32 JORDBEKKGROTTA Rana -100   Se L27
D33 ØVRE SVARTVASSGROTTA Beiarn -100   St. Pierre, 1966.
D34 STORLIGROTTA, Montparnassegrotta, Devil’s Holes Rana -96   Se L14 Marc, 1986s. Aarstad, p.c. -104. Finnesand, 2008 p.c.
D35 HANSMØLNELV/HØGFJELLHULENE Sørfold   -120 Eikeland, 2002 p.c.
D36 SLATTLIFJELLGROTTAN Skjellelva Hamarøy   -100 Holbye, 2009, p.c.

David St Pierre November 2014