Bestillingsskjema for Norsk Grotteblad, NGB.

Jeg ønsker å bestille Norsk Grotteblad.
Jeg vet at medlemmer betaler kr. 50,- + porto for enkeltnumre, og "ikke-medlemmer" kr. 150 + porto.
Ved bestilling for over kr 1000,- gis det 10% rabatt.

Navn
Adresse
Postnr. Poststed
Bestilling (Skriv inn komplett serie, eller enkeltnumre!)