EUROPEISK CHARTER FOR GROTTEBESKYTTELSE - NORSK VERSJON
Vedtatt av generalforsamlingen i Den Europeiske Grotteføderasjonen 8. mai 2010.
Oversatt fra engelsk av Norsk Grotteforbund.

"10 prinsipper for å beskytte grotter og karst i Europa"

Grotter er skjøre, sårbare og utvikler seg langsomt, derfor vil enhver skade, inngripen eller upassende aktivitet medføre irreversible effekter. Å beskytte ei grotte betyr å kjenne til og verdsette dens verdier og det å være ansvarlig betyr å være bevisst at grotta er en naturfaglig og kulturell historiebok som vi må beskytte og bevare for kommende generasjoner.

Å respektere grottemiljø betyr å respektere liv. Skånsom grotting kan være å:
1.   Verdsette den naturlige skjønnheten og de arkeologiske og paleontologiske verdier.
2.   Ikke etterlate noe, unntatt inntrykk.
3.   Bruke miljøvennlige lyskilder.
4.   Holde seg til etablerte stier.
5.   Grotte sammen som et erfarent team med tilstrekkelig kunnskap.
6.   Ikke ødelegge omgivelsene og minimalisere risikoen for grotteulykker.
7.   Bruke utstyr som minimaliserer påvirkingen på det underjordiske miljøet.
8.   Etablere og bruke stier på slitesterke overflater for å minimalisere slitasjen, når vi utforsker og kartlegger i ei grotte.
9.   Tilstrebe minimal påvirkning på karst og andre landskapsformer rundt grotta.
10. Bli lærere og forkjempere for beskyttelse og bevaring av grotter og karst.