PUBLISERING PÅ INTERNETT

Styret i Norsk Grotteforbund vedtok 14. januar 2006 denne erklæringen:

Internett er et kraftig medium for å spre informasjon - på godt og vondt. Informasjon om grotter bør derfor ikke legges ut på internett på en slik måte at det kan lede vandaler/souvenirjegere til lett tilgjengelige, sårbare og verneverdige objekt. Tilsvarende gjelder for omtale av grotter i tv, radio, mye leste aviser og tidsskrifter.