Hjelpeskjema for å konvertere måledata til komponenter på de enkelte aksene.

I feltene for skalaer oppgir du måleinstrumentenes skala-inndeling, 360 (grader) eller 400 (gon).
(Hvis du oppgir noe annet enn 400, antas 360.)
I feltet for kalibrering av kompass kan du også ta med misvisningen.
Det kan kun beregnes et data-sett om gangen. Du må notere etter hvert.
Merk at det er punktum og ikke komma som er desimalskilletegn!
Hvis du bruker modem eller ISDN-linje kan du koble deg fra Internett for å spare tellerskritt,
og fortsatt bruke skjemaet.
Knappen "Lagre datasett" lagrer de data som vises for øyeblikket i en tabell.
Det vil si at du kan regne fram og tilbake, og lagre bare de resultatene du vil.
Du trenger ikke å oppgi "Stasjon". Det er bare en hjelp ved framvisning av tabell.
Knappen "Vis tabell" viser alle lagrede data, altså hele tabellen.
For å få utskrift må du merke på skjermen og:
-Kopiere til Notisblokk el.lign.
-Eller bruke "Skriv ut", "Merket område" i nettleseren din. ("Print", "Selection")
Merk at "Vis tabell" også sletter tabellen slik at du ikke kan komme tilbake til lagrede data.

Tilbake til kartlegging.

Måle-skalaer

Klinometer skala :
Kompass skala :
Kalibrering klinometer +/- :
Kalibrering kompass +/- :
Kalibrering målebånd +/- :
Husk å bruke samme målestokk
for lengdemål overalt.
Måledata
Stasjon :
Målt lengde :
Klinometer grader:
Kompass grader:
Framsikt Baksikt
Horisontal lengde:
Vertikal høyde:
Nord komponent:
Øst komponent: